0 елемента

Офсетов печат

Офсетовият печат е най-подходящият вариант за печат на големи тиражи, над 500 броя, на малоформатни иделия. Този вид печат има най-голямо приложение сред рекламните материали. Флаери, каталози, брошури, опаковки…, неизброими са вариантите, в които тази услуга е най-доброто и изгодно решение.