0 елемента

Рязане на V-образни канали

GPTS притежава една от малкото машини в България за изразвяне на V-образни улеи в мукава. Каква е целта на това изрязване?
V-образният улей в мукавата ни позволява при прегъването ѝ да получим перфектни, гладки, остри ръбове, изключително актуални в последно време. Най-често този вид изрязване се ползва при изработката на луксозни кутии, които, благодарение на него, имат остри, прави линии, а не заоблени ъгли, както при обикновеното прегъване.