Офсетовият печат е най-подходящият вариант за печат на големи тиражи, над 500 броя, на малоформатни иделия. Този вид печат има най-голямо приложение сред рекламните материали.

Флаери, каталози, брошури, опаковки…, неизброими са вариантите, в които тази услуга е най-доброто и изгодно решение.

ofsetov pe4at 1 | GPTS - печатни услуги, персонализирани подаръци